„Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego” – nowy podręcznik przygotowany na Wydziale Prawa i Administracji UWM

Wysiłkiem pracowników oraz doktorantów Katedry postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego przygotowany został podręcznik procedury administracyjnej, zatytułowany „Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego”. Redaktorami pracy byli dr hab. Prof. UWM Agnieszka Skóra, dr hab. Prof. UWM Przemysław Krzykowski i dr Tomasz Majer.

Praca, przez omówienie poszczególnych instytucji polskiej procedury administracyjnej, przedstawia całościowy obraz toku postępowania przed organami administracji publicznej. Praca podsumowuje także liczne zmiany jakie od 2017 r. wprowadzane były do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Co istotne, tok narracji pracy w udany sposób łączy wymaganą od podręcznika prostotę wypowiedzi z licznymi odwołaniami do najnowszego dorobku judykatury oraz pogłębioną analiza najistotniejszych zagadninień. Tym samym praca stanowić może wartościową pomoc zarówno dla studentów prawa jak również aplikantów i urzędników administracji.

Praca ukazała się zarówno w tradycyjnej "papierowej" formie jak również pod postacią e-booka dostępnego za darmo za pośrednictwem strony Wydawnictwa UWM.