Plan rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UWM

Serdecznie zachęcam do wysłuchania wywiadu z Prof. Jaroslawem Dobkowskim, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Pan Dziekan przedstawił plan rozwoju naszego Wydziału.

Otwórz