Piknik WPiA

W dniu 23 czerwca 2022 r. w Przystani Kortowskiej odbył się Piknik WPiA, w którym udział wzięli pracownicy Wydziału Prawa i Administracji i przestawiciele Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego. Swoją obecnością zaszczycił nas JM Rektor UWM Prof. Jerzy Przyborowski. Gościliśmy także Pana Prorektora Prof. Jerzego Jaroszewskiego, Pana Prorektora Prof. Sławomira Przybylińskiego, Dyrektora Biura Rektora - Dr. inż. Wiesława Jastrzębskiego oraz Panią Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - Prof. Joannę Ostrouch-Kamińską.