Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Rzecznik Praw Obywatelskich a proces prawotwórczy – 35 lat działań na rzecz wzmacniania ochrony wolności i praw jednostki”

W dniu 3 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Rzecznik Praw Obywatelskich a proces prawotwórczy – 35 lat działań na rzecz wzmacniania ochrony wolności i praw jednostki”. Konferencja została zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji 35 rocznicy powołania tego konstytucyjnego organu. W sympozjum uczestniczyło wielu polskich, znakomitych naukowców, przedstawicieli nauki prawa ustrojowego oraz nauki o prawach i wolnościach człowieka i obywatela. Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie reprezentowany był przez dwóch pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie Panią dr hab. Dorotę Lis-Staranowicz oraz Pana dr. hab. Marcina Dąbrowskiego. Pani dr hab. Dorota Lis-Staranowicz poprowadziła II panel Konferencji „Mechanizmy oddziaływania Rzecznika Praw Obywatelskich na proces prawotwórczy”, natomiast dr hab. Marcin Dąbrowski wygłosił referat zatytułowany „Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca i uczestnik postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym”.

 

Link do strony PRO z opisem konferencji:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-35-lecie-proces-prawotworczy-konferencja-naukowa