O nauczaniu zdalnym prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji podobnie jak inne jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowdzi zajęcia online. Na potrzeby zdalnego nauczania prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji został powołany Zespół ds. e-learningu, który sprawdzał i testował najlepsze rozwiązania a także przygotował niezbędne intrukcje do poszczególnych programów. Więcej o zdalnym nauczaniu na naszym wydziale opowiedział dr hab. Piotr Chlebowicz, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia w Radiu UWM FM.

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/5894/ksztalcenie-online-na-wpia-oraz-wksir.html