Nowe urządzenie w laboratorium kryminalistycznym

Wydział Prawa i Administracji zakupił urządzenie Foster+Freeman Eye D-2, służącego do kryminalistycznej weryfikacji autentyczności banknotów i dokumentów posiadających techniczne zabezpieczenia przed fałszerstwami. Urządzenie trafiło do Katedry Kryminologii i Kryminalistyki pod opiekę dra hab. Jarosława Moszczyńskiego, prof. UWM, który jest ekspertem w zakresie badań dokumentów, a także daktyloskopii. Urządzenie umożliwia analizę poszczególnych rodzajów zabezpieczeń w świetle białym i różnych zakresach UV, w promieniowaniu odbitym i przechodzącym.

Z badań prof. J. Moszczyńskiego i innych źródeł wynika, że znajomość technicznych zabezpieczeń dokumentów publicznych i banknotów w naszym społeczeństwie jest bardzo słaba, co niezwykle ułatwia puszczanie w obieg tzw. fałszywek. A wystarczy spojrzeć pod światło na znak wodny, nitkę zabezpieczającą, recto-verso, czy wyczuć w dotyku chropowatość druku stalorytniczego. Do tego nie potrzeba żadnych specjalistycznych urządzeń. Nasi studenci podczas zajęć z kryminalistyki, a zwłaszcza cieszącego się ogromną popularnością przedmiotu Fałszerstwa dokumentów, prowadzonego właśnie przez prof. J. Moszczyńskiego, poznają tych zabezpieczeń znacznie więcej. Zdobywają także wiedzę z zakresu fałszerstw pisma ręcznego i podpisów. Zakupione urządzenie bardzo wzbogaci i uatrakcyjni te zajęcia.