Nowa publikacja pracowników Naszego Wydziału

Dzięki współpracy przedstawicieli kilku katedr Wydziału Prawa i Administracji oraz zaproszonych naukowców z innych ośrodków naukowych wydano pierwszą na Naszym Wydziale monografię zawierającą wyłącznie glosy do orzeczeń sądowych. „Glosator Warmiński. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa”. Monografia ma charakter naukowy ale również praktyczny, bowiem ocena rozstrzygnięć judykatury z punktu widzenia nauki zawsze stanowi nowy asumpt do oceny stanów faktycznych i wykorzystaniu w tym instrumentów związanych z praca badawczą. Redaktorami monografii byli prof. dr hab. Wojciech Cieślak, dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM oraz dr Marta Romańczuk-Grącka. Mamy nadzieję, że ta forma publikacji spotka się z przychylnym przyjęciem i będzie kontynuowana.