Nowa publikacja Naszych Pracowników

W wydawnictwie Wolters Kluwer Polska ukazała nowa publikacja pt. Doręczenia elektroniczne. Komentarz. W publikacji omówiono Ustawę o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. jako podstawowy akt normatywny, który ustanawia nowe zasady doręczeń korespondencji drogą elektroniczną oraz zagadnienia związane z wystawianiem dowodu wysłania oraz otrzymania, funkcjonowanie bazy adresów elektornicznych oraz nieprawidłowości w procesie doręczania.

Publikacja została wydana pod redakcją naukową dr hab. Agnieszki Skóry, prof. UWM z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego WPiA UWM w Olsztynie oraz dra Błażeja Kwiatka urzędnika służby cywilnej. Wśród autorów znaleźni się również między innymi dr Marcin Adamczyk z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego WPiA UWM w Olsztynie oraz mgr Karolina Szelągowska doktorantka Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie.