Nasz Student otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki!

Dnia 31 marca 2022 r. zostały przyznane studentom z całego kraju 432 stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nich 5 stypendiów przypadło studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rektorzy przedstawili Ministrowi 944 wnioski o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zespół liczył 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znalazł się także student kierunku prawo na naszym Wydziale Daniel Zero (V rok). Serdecznie gratulujemy!

Nie jest to pierwszy sukces Daniela, bowiem wcześniej wielokrotnie zdobywał czołowe miejsca na konkursach prawniczych. Cieszymy się, że systematyczna nauka, działalność w studenckich kołach naukowych oraz osiągnięcia naukowe (referaty i publikacje) uzyskały wysoką ocenę zespołu ekspertów MEiN.