Nasz pracownik na stażu w Walencji

Dr Kamila Naumowicz, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, realizuje aktualnie na Uniwersytecie w Walencji projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Miniatura 3. Celem grantu badawczego jest porównanie rozwiązań prawnych dotyczących statusu osób świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych w prawie hiszpańskim i polskim. Opiekunem naukowym stażu na Uniwersytecie w Walencji jest prof. Fernando Fita Ortega. W efekcie badań opracowany zostanie raport zawierający analizę wprowadzanych obecnie w Hiszpanii nowatorskich rozwiązań prawnych w kwestii zatrudnienia za pośrednictwem platform internetowych, który w dalszych okresie posłuży również do przygotowania  kompleksowego opracowania tego zagadnienia z perspektywy prawno- porównawczej.