Nasz Dziekan ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Z ogromną radością informujemy, że na mocy Decyzji nr 6/2021 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 marca 2021 r., dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, został wpisany na listę ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych w dyscyplinie prawo.

Serdecznie gratulujemy!