Nagrody IWS za najlepsze habilitacje i doktoraty

Z ogromną radością informujemy, że Pani dr hab. Marta Romańczuk-Grącka zajęła 1. miejsce za swoją pracę habilitacyjną pt.: „Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym” w konkursie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwośći.

Jest to czwarta edycja „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Szczegóły tutaj.

Serdecznie Gratulujemy!