Nadanie stopnia doktora habilitowanego Michałowi Mariańskiemu

Z radością informujemy, iż na mocy uchwały Nr 35/2022/RD z dnia 21 kwietnia 2022 roku, Rada Naukowa Dyscypliny nauki prawne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie osiągnięcia naukowego„Problematyka regulacji rynku finansowego w ujęciu transgranicznym. Analiza na przykładzie prawa polskiego i prawa francuskiego" oraz oceny ogólnego dorobku naukowego nadała  dr. Michałowi Mariańskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki), Prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Jan Byrski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW (Uniwersytetu Warszawski).

Przewodniczącą Komisji Habilitacyjnej była: Pani prof. dr hab. Jolanta Gliniecka (Uniwersytet Gdański)

Panu dr. hab. Michałowi Mariańskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!