Monografia „Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych” autorstwa pracowników WPiA

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się monografia naukowa, będąca pokłosiem współpracy pracowników Katedry Kryminologii i Kryminalistyki (prof. Wiesław Pływaczewski i dr Joanna Narodowska) oraz Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Unii Europejskiej (prof. Elżbieta Zębek). Przekazywana do rąk czytelników książka zatytułowana „Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych” w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę ochrony środowiska. Monografia dedykowana jest szerokiemu gronu czytelników: zarówno akademikom, studentom, jak również praktykom. Opracowanie składa się z trzech części poświęconych takim zagadnieniom jak: znaczenie zasobów przyrodniczych dla człowieka i  środowiska oraz zasady ich ochrony w prawie międzynarodowym, unijnym oraz krajowym (część pierwsza); wprowadzanie i rozpowszechnianie inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt z perspektywy tzw. zielonej kryminologii (część druga); prawnokarne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku (część trzecia). Autorzy wyrażają nadzieję, iż niniejsza monografia dotrze do szerokiego kręgu odbiorców i stanowić będzie cenne źródło wiedzy oraz inspiracji do prowadzenia prac naukowych.