Międzynarodowa Konferencja nt. Planowania Przestrzennego i Zrównoważonego Rozwoju

Nasz pracownik naukowo-dydaktyczny dr inż. Monika Ziniewicz z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie wraz z Kristiną Mikalauskaitė-Šostakienė doktorantką z Akademii Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Mykolasa Romerisa z Litwy, która wiosną odbywała dwumiesięczny staż w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie pod opieką dr hab. Jarosław Dobkowskiego, prof. UWM oraz dr inż. Moniki Ziniewicz, wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji 2021 nt. Planowania Przestrzennego i Zrównoważonego Rozwoju, 25-27 listopada 2021 Uniwersytet w Nankinie Chiny, wygłaszając referat z przeprowadzonych wspólnych badań pt. „Main Aspects of the Legal System of Spatial Planning (Territorial Planning) and Development in Central-Eastern Europe on the example of Lithuania and Poland”.

Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Nankiński w Chinach. Było to hybrydowe wydarzenie na wskroś świata gdzie obrady trwały trzy dobry. Odbywały się w dwóch strefach czasowych:

- Strefa czasowa Azji Wschodniej (Nanjing, Tokio, Seul, Tajpej i Indonezja)

- Strefa czasowa Europy (Manchester)

Wszelkie informacje na temat głoszonych referatów i uczestników konferencji znajdują się na stronie Międzynarodowej Wspólnoty Planowania Przestrzennego https://www.spsdcommunity.org/

Obrady były niezwykle owocne a także satysfakcjonujące. Dyskutowano o zmianach społeczno – kulturowych, klimatycznych, gospodarczych, które wpływają na zmiany w prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych państwa. Uczestnicy Konferencji podkreślili znaczenie takich przedsięwzięć naukowych i wyrazili w sposób jednoznaczny celowość takich spotkań w międzynarodowym składzie.

Kolejna konferencja planowana jest w 2023 roku.