Międzynarodowa konferencja "Bratislava Legal Forum 2020"

W dniach 6-7 lutego 2020 r. odbyła się międzynarodowa konferencja "Bratislava Legal Forum 2020" zorganizowana przez Comenius University in Bratislava, Slovakia wraz z Slovak Bar Association.

W konferencji wzięli udział Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Piotr Chlebowicz, dr Ewa Lewandowska oraz dr Paweł Lewandowski. Podczas Konferencji przedstawiciele Wydziału Prawa i Administraji UWM wygłosili swoje referaty.

W trakcie wyjazdu kontynuowano również rozmowy dotyczące współpracy międzywydziałowej. Mamy nadzieję, ze w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa w tym zakresie.