mgr Szymon Buczyński został laureatem konkursu NCN PRELUDIUM 21

Z przyjemnością informujemy, że mgr Szymon Buczyński z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki (na zdjęciu z prof. Sally S. Simpson, UMD) został laureatem konkursu NCN PRELUDIUM 21. Jest to 3 tego typu wyróżnienie przyznane przez tę grantową agencję wykonawczą w panelu dziedzinowym HS5 w historii Województwa Marmińsko-Mazurskiego, 2 na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (skuteczność absorpcyjna poniżej 5%). W 2011 r. dofinasowania dla wniosku pt. „Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich” (2011/01/N/HS5/02523) uzyskała Pani dr Monika Ziniewicz.

Badacz realizować będzie projekt pt. „Kryminogenna osnowa, więzi społeczne i moralność jednostki. Trajektorie rozwojowe sprawców przestępstw typu white-collar crime” (2022/45/N/HS5/041). Działanie to zostało przewidziane na 36 miesięcy. W pierwszym okresie zostaną przeprowadzone badania ilościowe. Równolegle wykonane będą analizy jakościowe oparte o autorski pogłębiony retrospektywny wywiad historii życiowej. W trzecim okresie uzyskany zbiór iformacji poddany zostanie procesowi eksploracji danych. W ostatnim interwale otrzymane wyniki zostaną upowszechnione i umiędzynarodowione.

Więcej informacji o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2022-12-06-opus23-preludium17-polonez-bis-2

 

Serdecznie Gratulujemy!