Mgr Paweł Sobotko Rzecznikiem Praw Doktoranta KRD

Mamy zaszczyt poinformować, że mgr Paweł Sobotko został powołany na Rzecznika Praw Doktoranta przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Serdecznie gratulujemy!

 

Mgr Paweł Sobotko jest asystentem i doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie.
 
Główny cel działania Rzecznika to stanie na straży praw doktoranta, które mają swoje źródło zarówno w aktach prawnych powszechnie obowiązujących (ustawach, rozporządzeniach), jak i w aktach zakładowych (regulaminach, zarządzeniach). Zadaniem RPD jest badanie, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji praw doktorantów, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. 
Rzecznik Praw Doktoranta działa wraz z Zespołem Prawnym RPD.
 
Więcej informacji na stronie - otwórz

Wywiad z mgr Pawłem Sobotko - otwórz