Mgr Jakub Goerick członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniach 6-8 grudnia br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbył się XVI Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, na którym przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mgr Jakub Goerick otrzymał absolutorium za pełnioną w 2019 r. funkcję członka Zarządu KRD.
Ponadto uprzejmie informujemy, że mgr Jakub Goerick, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, decyzją Zjazdu Delegatów w 2020 r. będzie pełnić funkcję członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Gratulujemy!