LXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

W dniach 5-6 listopada br. odbył się już po raz LXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Tym razem organizatorem spotkania była Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie naszego Wydziału. Z uwagi na obowiązywanie pandemii Zjazd nie mógł odbyć się stacjonarnie. Organizatorzy stanęli jednak na wysokości zadania i zorganizowali spotkanie na platformie Teams. W Zjeździe poświęconym Zagadnieniom praw podstawowych wzięło udział 120 konstytucjonalistów reprezentujących wszystkie ośrodki naukowe w państwie. Wygłoszono 8 referatów. W tym jednym z prelegentów był przedstawiciel Katedry naszego Wydziału dr hab. Marcin Dąbrowski.