Książka pt. Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume I. Regulatory Challenges

W serii Monografie Obcojęzyczne Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka pt. Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume I. Regulatory Challenges, red. prof. Elisabetta Bani, dr Beata Pachuca-Smulska, prof. UWr dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naszego Wydziału: dr Maciej Bendorf-Bundorf , dr Maciej Duda, dr Ewa Lewandowska , dr Paweł Lewandowski , dr Joanna Narodowska , dr Kamila Naumowicz , prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra.
Omawiane w książce zagadnienia dotyczące nowych technologii w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego są niezwykle aktualne. Przedstawione opracowanie może stanowić źródło wiedzy i refleksji, zaś dzięki publikacji w języku angielskim jest dostępne zarówno dla badaczy w kraju, jak i za granicą.