Książka autorstwa dr. Macieja Lubiszewskiego pt."Zamówienia publiczne organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik"

Na przełomie stycznia i lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała książkę autorstwa Macieja Lubiszewskiego z Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego pt. Zamówienia publiczne organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik.

Publikacja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają ubiegać się o zamówienia publiczne udzielane przez podmioty należące do systemu Narodów Zjednoczonych (m.in. ONZ, WHO, UNICEF, FAO).

Pierwsze wydanie przewodnika zyskało dużą popularność – od jego pojawienia się liczba polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w bazie UNGM (warunek startu w przetargach) zwiększyła się o ponad 25%, natomiast wartość zamówień zrealizowanych przez polskie firmy wzrosła o ponad 50%. Nowe wydanie zostało zaktualizowane i poważnie rozszerzone.

Książkę można bezpłatnie pobrać ze strony PARP: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/zamowienia-publiczne-organizacji-narodow-zjednoczonych-praktyczny-przewodnik-wydanie-ii-2019