Krajowa Reprezentacja Doktorantów

 W dniach 7-9 grudnia w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbył się XV Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, podczas którego zostały wybrane nowe władze.

 Mgr Jakub Goerick, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został wybrany na członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. i potrwa rok.

Cieszymy się, że delegat z UWM otrzymał mandat zaufania od przedstawicieli środowisk doktorantów z całej Polski.

 Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest najwyższym organem samorządu doktorantów w Polsce. KRD ma prawo zabierania głosu w najważniejszych sprawach dotyczących środowiska doktorantów, w tym także do opiniowania dotyczących ich aktów normatywnych.