Konferencja naukowa „Infrastruktura krytyczna w okresie zmian regulacji prawnych”

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Infrastruktura krytyczna w okresie zmian regulacji prawnych”, współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego.

Celem konferencji była regionalna debata nad:

§   Zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej z tytułu działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej wobec krajów NATO.

§   Wyzwaniami w budowaniu odporności obiektów infrastruktury krytycznej.

§   Propozycjami sposobu implementacji Dyrektywy CER do systemu prawa polskiego.

§   Rozwiązaniami prawnymi w obszarze infrastruktury krytycznej wprowadzonymi Dyrektywą CER.

§   Rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi dostawców usług krytycznych w wybranych państwach UE.

Wydarzenie otworzył: Wojewoda Warmińsko-Mazurski pan Radosław Król oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ministra Obrony Narodowej, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk akademickich, pracownicy i funkcjonariusze instytucji państwowych (m.in. MSWiA, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, RCB, Wód Polskich, Policji, Straży Pożarnej), przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz reprezentanci operatorów infrastruktury krytycznej, jak również podmiotów gospodarczych zaangażowanych w zapewnienie ciągłości działania państwa w obszarze usług transportowych, dostaw energii oraz żywności. W formie stacjonarnej oraz zdalnej uczestniczyło ok 120 osób. Nasz wydział reprezentowali pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego (dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM; dr hab. Michał Krzykowski, prof. UWM, dr Michał Gornowicz, dr Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło) oraz Katedry Kryminologii i Kryminalistyki (dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM). Całość organizacyjnie i merytorycznie wspierało Koło Prawa Handlowego (Kornelia Kamińska, Jakub Żurawlew, Zuzanna Chlebicka, Kacper Łaskarzewski, Hubert Kołodziej, Kacper Kołodziej, Wojciech Kierznowski, Oliwia Wróbel, Miłosz Nosowicz)

Sponsor główny: TELBUD S.A.

Sponsorzy wspierający: Michelin Polska SA i Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały: Defence24, #ProjektIK oraz Radio UWM

Patronem merytorycznym wydarzenia byli: Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela Collegium Civitas, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Laboratorium Klimatyczno-Energetyczne CARS, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ZRTOM TECHOM Sp. z o.o., Alpetrol Sp. z o.o., Instytut Transportu Kolejowego, PERN S.A., Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku S.A., EXATEL S.A., Secure the Future.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II" (nr rej. KONF/SP/0114/2023/01) Nazwa projektu: "Infrastruktura w okresie zmian regulacji prawnych" Wartość dofinansowania: 26400 całkowity koszt: 32000"

Całość relacji znajdziecie Państwo na koncie w portalu X (poprzednio TT), na koncie „ProjektIK”: https://x.com/ik_projekt/status/1783758452449329218