Konferencja „100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”

W dniu 7 grudnia 2018 r.  odbyła się  Krajowej Radzie Sądownictwa  w  Warszawie Konferencja „100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”.  W Konferencji tej wziął udział Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański  i Prodziekan ds. Studenckich  dr  Robert Dziembowski.  Podczas jej obrad Dziekan Wydziału wygłosił referat „Rozwój niezawisłego sądownictwa w Polsce po uzyskaniu niepodległości”.

W czasie konferencji nastąpiło spotkanie jej uczestników z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.