Kolejny grant przyznany pracownikom Katedry Kryminologii i Kryminalistyki

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym sukcesie naszych pracowników. Pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki naszego Wydziału otrzymali grant z programu Dialog. Tytuł grantu to "Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć". Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, kierownik katedry, a wykonawcami: dr Maciej Duda, dr Joanna Narodowska i mgr Szymon Buczyński. Kwota grantu to ok. 600 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy!

Wiecej informacji o grancie na stronie UWM - otwórz

Wywiad z dr. Maciejem Dudą na stronie UWM FM - otwórz