Kolejny awans naukowy naszego pracownika

Z radością informujemy, że Pan Andrzej Wawrzusiszyn uzyskał stopień doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy!