Kolejny awans naukowy na Wydziale

Z radością informujemy, że Pani Justyna Krzywkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy!