Jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. Emila Walentego Pływaczewskiego

W dniu 18 maja 2022 r., w ramach IV Forum Młodych Kryminologów w Białymstoku odbył się Jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. Emila Walentego Pływaczewskiego, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  W uroczystości wzięli udział naukowcy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. W uroczystościach jubileuszowych wzięła udział delegacja Wydziału Prawa i Administracji UWM. Kolegium Dziekańskie reprezentował dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM – Prodziekan ds. Rozwoju. Obecni byli również przedstawiciele wszystkich katedr nauk penalnych. Katedrę Kryminologii i Kryminalistyki reprezentowali: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr hab. Monika Kotowska, dr hab. Aneta Łyżwa, dr Joanna Narodowska, dr Maciej Duda oraz doktoranci (mgr Szymon Buczyński, mgr Natalia Dąbkowska). W imieniu Katedry Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń gratulacje złożyli dr hab. Marta Romańczuk-Grącka i dr Michał Kurzyński. Obecna była również Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego – dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM. Pracownicy WPiA UWM wręczyli Jubilatowi pamiątkowy grawer i kwiaty od społeczności akademickiej WPiA UWM oraz wygłosili okolicznościowe adresy. W swoich podziękowaniach Jubilat podkreślił wieloletnią, owocną, twórczą i wzajemnie inspirującą współpracę białostockiego i olsztyńskiego środowiska naukowego.

Po uroczystościach jubileuszowych rozpoczęły się obrady IV Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, które trwały do 20 maja. W konferencji aktywny udział (wygłoszenie referatów, moderowanie paneli) wzięli przedstawiciele olsztyńskich nauk penalnych (Pływaczewski, Kotowska, Narodowska, Duda, Buczyński, Romańczuk-Grącka). Materialnym pokłosiem konferencji jest monografia „Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku pod redakcją E.W Pływaczewskiego, D. Dajnowicz-Piesieckiej i E. Jurgielewicz-Delegacz, zawierająca również rozdziały opracowane przez olsztyńskich kryminologów.