Jubileusz 50-lecia Hochschule Kehl

W dniu 27 września 2023 r. Hochschule Kehl – University of Applied Sciences w Badenii-Wirtembergii obchodziła 50. rocznicę jej utworzenia. W 1971 r. założona została jako Hochschule für öffentliche Verwaltung – Staatliche Höhere Verwaltungshochschule. Jej absolwenci są zatrudniani w przeważającej liczbie w organach państwowej i samorządowej administracji landu Badenia-Wirtembergia. Profesorowie uczelni są autorami podręczników, komentarzy do ustaw i monografii, realizują krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.

W rocznicowej uroczystej konferencji udział wzięli dawni rektorzy uczelni, zaproszeni goście i studenci. Obradami, obejmującymi wystąpienie p. Petry Olschowski – Minister Nauki i Sztuki landu BW, przedstawienie dziejów szkoły i jej roli dla krajowej administracji, omówienie bieżących problemów administracji w świetle społecznej transformacji (Podiumsdiskussion), nadanie tytułu honorowego senatora uczelni p. Dr. H. Gluck L.A., oraz podpisanie umowy o współpracy z Institut de préparation á l’administration générale z Uniwersytetu w Strasburgu, kierował Rektor Hochschule Kehl – Prof. Dr. Rer. Publ. Joachim Beck.

Wydział Prawa i Administracji UWM reprezentował dr Janusz Orłowski. Zaproszenie do udziału w uroczystości jest wyrazem docenienia ponad 25-letniej z tą uczelnią, a jej efekty obejmują przede wszystkim udział studentów w cyklicznie odbywających się seminariach naukowych oraz wykłady i wymianę studencką w programie Erasmus+; planowany jest rozwój współpracy naukowej naszego wydziału z niemiecką uczelnią.

Dziekan WPiA UWM wystosował list gratulacyjny do p. Rektora Hochschule Kehl, z podziękowaniem za dotychczasową współpracę oraz życzeniami sukcesów.

Zachęcamy do lektury materiałów udostępnionych Hochschule Kehl – linki do jej oficjalnych stron internetowych są podane poniżej. Zawierają dokumentację fotograficzną i sprawozdanie z uroczystości jubileuszowej oraz okolicznościowe wydanie czasopisma „Klartext” z opisem powstania, rozwoju i osiągnięć uczelni.

 

https://www.hs-kehl.de/festakt-50-jahre/

Instagram: https://www.instagram.com/p/CxuzWCHIYhR/?img_index=1.
https://www.multimediabroschuere.de/hochschulekehl/
https://bwsyncandshare.kit.edu/s/MYiypcFJRwaJEYQ