IUS HOMINI w Strasburgu

Troje studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Praw Człowieka IUS HOMINI (Sandra Sidorowicz, Paweł Ośko i Krystian Kozikowski) oraz opiekun Koła (dr Maciej Lubiszewski) udali się z wizytą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Celem wyjazdu były badania realizowane w ramach projektu naukowego pt. „Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – poradnik praktyczny” finansowanego ze Studenckiego Grantu Rektora.

W trakcie kilkudniowego (26-30.11.2018) pobytu w Strasburgu przeprowadzono wywiady z Panią Renatą Degener – Zastępcą Kanclerza Pierwszej Sekcji Trybunału oraz z Panem Profesorem Krzysztofem Wojtyczkiem – sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dzięki otwartości respondentów udało się uzyskać bardzo cenne informacje, których próżno szukać w dostępnej literaturze przedmiotu, czy nawet w oficjalnych materiałach publikowanych przez Trybunał. Pozwala to mieć nadzieję, że przygotowywany poradnik przyczyni się do zmniejszenia liczby skarg uznawanych za niedopuszczalne już na pierwszym etapie ich weryfikacji.

W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu zwiedzali przepiękny Strasburg, korzystając z jego największej zimowej atrakcji – jarmarku bożonarodzeniowego.