Innowacyjne metody dydaktyczne - wręczenie dyplomów naszym pracownikom

W dniu 27 maja 2021 r. Pan Dziekan Prof. Jarosław Dobkowski wręczył gratulacje pracownikom, którzy w tych trudnych warunkach zdalnego nauczania wykazali się kreatywnościa i wyjątkowym zaangażowaniem wprowadzając innowacyjne metody nauczania studentów. Do grona tych osób należą: dr Katarzyna Jaworska, dr Marta Kowalczyk-Ludzia, dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, dr Robert Dziembowski, mgr Paweł Sobotko, mgr Paweł Żukowski, mgr Wioletta Olszewska.