GLOSATOR WARMIŃSKI - zaproszenie do publikacji

Szanowni Państwo,

w imieniu Zespołu Redakcyjnego zapraszam Państwa do przesyłania tekstów (glos albo case studies) do czwartej edycji Glosatora Warmińskiego.
Podaję, że termin składania tekstów upływa z końcem września 2024 r.
W przypadku kłopotów z dotrzymaniem tego terminu proszę o kontakt ze mną (mhejbudzki@uwm.edu.pl)

Glosy albo case studies należy przesłać drogą elektroniczną na adres (mhejbudzki@uwm.edu.pl)

Wymogi redakcyjne są tożsame z obowiązującymi w Studiach Prawnoustrojowych (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/about/submissions)

Bardzo proszę – a jest to szczególnie ważne - aby glosy dotyczyły stosunkowo niedawnych orzeczeń, zaś przesłane teksty zawierały 20 000 znaków, a w każdym razie – bezwzględnie – nie więcej niż 25 000 znaków.  Teksty, które nie będą spełniały tych wymogów, niestety zostaną odrzucone bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych.

Autor uzyskuje 20 pkt za publikację glosy.

Ponadto każdy Autor w tytule powinien ujawnić swój stosunek do komentowanego judykatu w ten sposób, że poda czy jest to : glosa aprobująca, glosa częściowo aprobująca, glosa częściowo krytyczna, glosa krytyczna.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Michał Hejbudzki (mhejbudzki@uwm.edu.pl)