Finał Wydziałowego Konkursu Przedmiotowego z Prawa Cywilnego

W ostatnim dniu maja odbył się etap finałowy konkursu z prawa cywilnego zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego WPiA UWM w Olsztynie. Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UWM w Olsztynie, zaś w Komisji Konkursowej zasiedli: dr hab. Magdalena Rzewuska, dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM, , oraz dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez ELSA Olsztyn na stałe wpisały się w kalendarz akademicki naszej Alma Mater. Stanowią one nie tylko wyraz współpracy Stowarzyszenia ELSA Olsztyn z kołami naukowymi WPiA UWM w Olsztynie, ale także nieocenioną promocje nauki prawa.

Tegoroczny konkurs z prawa cywilnego odbył się w formule dwóch etapów: pisemnego testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej przed Komisją Konkursową w wyżej wskazanym składzie. Uczestnicy zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Ostatecznie, na podstawie zdobytych punktów Komisja Konkursowa przedstawiła mistrzów prawa cywilnego naszego wydziału.

  1. Mateusz Wójtowicz,
  2. Małgorzata Pińkowska,
  3. Wojciech Kierznowski,
  4. Natan Hajduk.

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sieć księgarni Książnica Polska, która została partnerem tegorocznej edycji konkursu.