Finał Konkursu Prawa Pracy

W dniu 10 maja 2019 r. o godz. 13. 15 w sali 307 Biblioteki Głównej UWM w Olsztynie odbył się finał Konkursu Prawa Pracy, który został zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego WPiA UWM, Państwową Inspekcję Pracy w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy WPiAUWM.

            W finale konkursu udział wzięło 9 najlepszych osób wyłonionych z pierwszego etapu konkursu, który polegał na rozwiązaniu pytań testowych z zakresu prawa pracy. Natomiast w drugim etapie konkursu, finaliści zmagali się z odpowiedzią ustną na trzy pytania, z których jedno przybrało formę kazusów przygotowanych przez  inspektorów PiP w Olsztynie.

Pomimo ogromnego stresu towarzyszącemu finalistom, dzielnie walczyli oni o pierwsze miejsce. Nad przebiegiem konkursu czuwali członkowie komisji, którzy oceniali wypowiedzi finalistów. Wydarzenie to zakończyło się nagrodzeniem laureatów trzech pierwszych miejsc. Oprócz otrzymania oceny bardzo dobrej z przedmiotu prawo pracy, laureaci otrzymali również upominki rzeczowe od Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.

Wszystkim uczestnikom ponownie serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy! Dziękujemy również Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie za pomoc w organizacji konkursu oraz merytoryczne wsparcie.