Dr Monika Giżyńska i dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz w ramach programu Erasmus+ odwiedziły Wydział Prawa Uniwersytetu w Sassari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 16-18 października 2023 roku dr Monika Giżyńska i dr
Dobrochna Ossowska-Salamonowicz (z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki
o Państwie)  w ramach programu Erasmus+ odwiedziły Wydział Prawa
Uniwersytetu w Sassari. W czasie pobytu zrealizowały wykłady z zakresu
prawa konstytucyjnego. Ponadto odbyły spotkanie się z Dziekanem
Wydziału Prof. Michele M. Comenale Pinto oraz dzięki uprzejmości
Prof. Eleny Poddighe miały okazję poznać bliżej zasady
funkcjonowania Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sassari.