Dr Maciej Lubiszewski w Komisji kwalifikacyjnej Krajowej Izby Odwoławczej

Informujemy, że dr Maciej Lubiszewski został członkiem Komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Serdecznie gratulujemy!