Dr hab. Stanisław Bułajewski

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Stanisław Bułajewski został powołany na Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów na kadencję 2020-2024. Gratulujemy!

Otwórz decyzję