Dr hab. Marek Salamonowicz nagrodzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kapituła II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przyznała dr. hab. Markowi Salamonowiczowi nagrodę za pracę habilitacyjną.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji - otwórz