Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM otrzymał nominację na stanowisko Dziekana WPiA UWM

Z radością informujemy, że w dniu 1 września 2020 r. Prof. Jerzy Przyborowski, Rektor UWM, wręczył dr hab. Jarosławowi Dobkowskiemu, prof. UWM nominację na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy!

Otwórz link