dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM - nowa publikacja

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa Difin ukazała się publikacja pt.: Gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w procesie realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, autorstwa dra hab. Jakuba Zięty, prof. UWM - kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego WPiA UWM w Olsztynie oraz dra Grzegorza Sikorskiego - adiunkta w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Publikacja jest jednym z efektów współpracy Katedr Prawa Handlowego, czterech uniwersytetów, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwesytetu Toruńskiego i UWM w Olsztynie w ramach roboczej nazwy "Północnej sieci współpracy.

W książce zostały opisane przede wszystkim kwestie związane z gwarancją zapłaty w umowie o roboty budowlane. Prezentowana publikacja dotyka mało przeanalizowanego zagadnienia stosowania przepisów o gwarancji zapłaty do umów zawieranych w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Monografia skierowana jest głównie do teoretyków i praktyków prawa, zajmujących się przede wszystkim działalnością, w której wykorzystywana jest umowa o roboty budowlane oraz do podmiotów stosujących przepisy prawa zamówień publicznych.

Autorom serdecznie gratulujemy i zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją.