dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM oraz dr Mariusz Charkiewicz zostali członkami międzynarodowego stowarzyszenia CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

Pan dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM w oraz dr Mariusz Charkiewicz z Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie zostali członkami międzynarodowego stowarzyszenia CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES z siedzibą Győr, Węgry. Celem stowarzyszenia jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o administracji publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem i organizacją administracji, teorią zarządzenia, prawem publicznym, w tym prawem administracyjnym, prawem finansowym i finansami publicznymi a także wspieraniem współpracy profesjonalistów w ww. dziedzinach. Gratulujemy!