dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM - w zarządzie Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (Sekcja Polska IVR).

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa został przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR wybrany do Zarządu Stowarzyszenia na nową czteroletnią kadencję.

Serdecznie gratulujemy!

 

Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR stanowi jedną z ponad trzydziestu sekcji krajowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy) powstałego w 1909 r. w Berlinie. Sekcja Polska IVR powstała z inicjatywy prof. Jerzego Wróblewskiego, a została zarejestrowana w 1993 roku, obejmując swoją aktywnością wszystkie ośrodki akademickie w Polsce.

Celem Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR i przedmiotem jego działalności jest pielęgnowanie i wspomaganie rozwoju filozofii prawa i filozofii społecznej w kraju i za granicą. Stowarzyszenie jest przy tym otwarte na wszystkie nowe kierunki naukowe. W praktyce działalność Stowarzyszenia przejawia się m.in. w następujących formach aktywności:

  • wspieraniu kontaktów między przedstawicielami filozofii prawa i teorii prawa w Polsce (wszystkich pokoleń) a wiodącymi ośrodkami w tej dziedzinie w świecie.
  • organizowaniu konferencji, seminariów i spotkań naukowych.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza członków, stanowiących większość wśród osób wykładających na polskich uczelniach przedmioty takie jak filozofia prawa, teoria prawa, filozofia społeczna oraz socjologia prawa.

W organizowanych co dwa lata zjazdach katedr filozofii i teorii prawa uczestniczy regularnie ponad sto osób począwszy od kierowników katedr oraz najbardziej zasłużonych profesorów, a skończywszy na asystentach i doktorantach.