dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM nominowany w Ogólnopolskim Konkursie Ambasador Mediacji

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, Kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa został nominowany do honorowego tytułu Ambasadora Mediacji w Ogólnopolskim Konkursie „Ambasador Mediacji”, organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Do grona osób nominowanych zgłaszane są osoby fizyczne i instytucje, które w szczególny sposób wyróżniły się w zakresie wykorzystania instytucji mediacji, a zwłaszcza jej promowania, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych i publikacje.

W uzasadnieniu zgłoszenia konkursowego dr hab. Adama Zienkiewicza, prof. UWM doceniono jego poniższe aktywności pro-mediacyjne zrealizowane w 2020 r.:

1.Kierownik projektu naukowego i wykonawca badań nt. „Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami” (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki).

2.Współautor (wspólnie z prof. A.Kalisz) monografii „Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie”, Difin, Warszawa 2020. Patroni publikacji: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Centrum Mediacji Lewiatan, Polskie Centrum Mediacji, Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie. Informacje o książce dostępne pod linkiem:

https://ksiegarnia.difin.pl/mediacja-w-sprawach-gospodarczych-jako-narzedzie-wspierajace-sukces-w-biznesie?search=mediacja

3.Współtwórca programu i wykładowca podczas kilkudniowych szkoleń edukujących i popularyzujących instytucję mediacji wśród sędziów wydziałów cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych, pracy. Szkolenia prowadzone w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

4.Wykładowca edukujący i promujący mediację oraz inne formy polubownego rozwiązywania sporów prawnych podczas wykładów w Centrum Alternatywnego Rozwiazywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

5.Wygłoszenie wykładu inaugurującego rok akademicki 2020/21 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zatytułowanego: "Negocjacje i mediacje w sporach prawnych". Wykład jest ogólnie dostępny online m.in. pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=0TlsfTO3Y4U

6.Referent podczas obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w 2020 r., prezentacja online częściowych wyników wstępnych badania nt. „Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami”. Organizatorzy obchodów: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, prowadzący Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie, Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

LIST GRATULACYJNY