6. Polsko-Litewskie Kolokwium

W dniu 12 maja 2023 roku w Wilnie odbyło się 6. Polsko-Litewskie Kolokwium z tematem przewodnim „Wyzwania Prawa Publicznego w krajach Europy Wschodniej i Centralnej”, będące międzynarodową konferencją naukową poświęconą tematyce prawa konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego w tych krajach.

Organizatorem konferencji był The Public Law Institute of the Law School at Mykolas Romeris University w Wilnie.

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie reprezentowali pracownicy z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie, Katedry Teorii i Historii Prawa oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie.

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz wygłosiła referat pt.: “The Right to Sign Languages: Between Theory and Practice”, dr hab. Edyta Sokalska wygłosiła referat pt.:“Searching for the Ideal Form of a State: Social Participation and Participatory Instruments at the Local Level (the Polish example)”, dr hab. Marcin Dąbrowski wygłosił referat pt.: “Constitutional Anti-values in Lithuania and Poland”, dr Monika Ziniewicz wygłosiła referat prawno-porównawczy we współpracy z Kristiną Mikalauskaitė-Šostakienė z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie pt.: “What if there is no Local Plan? – Challenges of the Local Government Itself in Lithuania and Poland”.

Zapraszamy do transmisji z konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=xvjvviNsZ10

Program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej:

https://www.mruni.eu/.../2023/05/PROGRAMA-PL-04.20.pdf

Link do strony o wydarzeniu:

https://www.mruni.eu/en/events/6th-annual-polish-lt-conference-public-law-challenges-in-eastern-and-central-european-countries/