10. Konkurs Wiedzy z Prawa Wyznaniowego - lista zwycięzców

Już za nami 10. edycja wydziałowego konkursu wiedzy z prawa 
wyznaniowego, w której udział wzięło w sumie 114 studentów. Konkurs 
składał się z 2 części: eliminacji oraz finału. W gronie finalistów 
znalazło się 9 studentów z III roku Prawa. W dniu 8 stycznia 2019 r. o 
godz. 18.40 w auli karmazynowej CK - przy licznie zebranej publiczności 
- odbył się finał konkursu. Finaliści mieli niełatwe zadanie, a 
mianowicie udzielanie odpowiedzi na pytania otwarte przed 4-osobowym 
jury. Przewodniczącym jury był prof. Piotr Krajewski, kierownik Katedry 
Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego. Na zakończenie 
konkursu prof. Krajewski podkreślił wysoki poziom odpowiedzi oraz 
sprawną organizację konkursu.

Lista zwycięzców:
I miejsce - Dominika Krankowska (300 zł, dyplom)
II miejsce - Izabela Juchniewicz (200 zł, dyplom)
III miejsce - Tomasz Posłuszny (100 zł, dyplom).

Sponsorem nagród finansowych była Fundacja EDUCATOR im. Ks. Stanisława 
Grada. Pozostali finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe 
ufundowane przez Katedrę Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i 
Kanonicznego. Patronat honorowy nad konkursem objął ks. prof. Mieczysław 
Różański, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

Skład komitetu organizacyjnego konkursu:
dr Justyna Krzywkowska - koordynator
ks. dr Marek Paszkowski
mgr Łukasz Stanecki
Klaudia Bielska, KN Fides
Monika Bojanowska, KN Fides
Magdalena Sasin, KN Fides
Karolina Szelągowska, KN Fides
Adam Wardziński, KN Fides