Zaproszenie do udziału w projekcie Legia Akademicka

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona V edycja projektu pn. „Legia Akademicka”. Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 stycznia 2021 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. 
Legia Akademicka to projekt skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej.  
Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna realizowana jest w trakcie studiów przez uczelnie w formie szkoleń w trybie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym. Część praktyczna (ćwiczenia wojskowe), organizowane są przez Ministra Obrony Narodowej po zakończeniu szkoleń.  
 
Spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się 24 listopada (środa) o godz.15.00 w Auli Karmazynowej CK.