Zapalamy Światło Pamięci!


Zespół pracowników Wydziału udał się na okoliczne cmentarze. W czasie odwiedzin naszych zmarłych zapalono znicze przy grobach śp. prof. Grzegorza Białuńskiego (Prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), śp. prof. Stanisława Pikulskiego (Dziekana Wydziału Prawa i Administracji), śp. prof. Aliny Bonar (Kierownika Katedry Ochrony Środowiska) oraz adiunktów: dr. Adama Biegalskiego i dr. Zbigniewa Kopacza.
Pamiętajmy także o pozostałych zmarłych pracownikach Wydziału, pochowanych na odleglejszych cmentarzach, w szczególności śp. Bp gen. broni prof. Tadeuszu Płoskim, prof. Wincentym Bednarku, prof. Romanie Przybyszewskim, prof. Eugeniuszu Kędrze, prof. Edwardzie Kołodzińskim, dr Elżbiecie Budnej, dr. Januszu Krzyżewskim, dr. Romualdzie Waśniewskim, dr. Kazimierze Atamańczuk, dr. Alicji Wojciechowskiej, dr. Dorocie Ulatowskiej-Rakowskiej...

W naszej pamięci pozostaną również zmarli studenci naszego Wydziału.