XV Letnie Warsztaty Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Letnie Warsztaty Doktoranckie na trwałe wpisały się w kalendarzu wydarzeń naukowych młodego pokolenia administratywistów. XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie odbyły się w dniach 8-9 września 2022 r. i zostały zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wówczas to została podjęta decyzja, aby organizację kolejnej edycji powierzyć Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wspołorganizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Realizując te ustalenia, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XV Letnich Warsztatach Doktoranckich, które odbędą się w dniach 7-8 września 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (w kampusie uniwersyteckim).

Temat warsztatów: „Wpływ prawa europejskiego na orzecznictwo sądów administracyjnych oraz działalność organów administracji publicznej w Polsce”.

Zapraszamy Państwa do wymiany poglądów i doświadczeń, do dyskusji oraz prezentacji problemów teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z uwzględnieniem kontekstu prawno-europejskiego.

Przewidujemy w dniu 8 września 2023 r., panel ekspercki z udziałem wielu wybitnych profesorów prawa i postępowania administracyjnego, poświęcony aktualnym zagadnieniom prawa, postępowania i sądownictwa administracyjnego. Zachęcamy do udziału w nim pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje w harmonogramie konferencji i na stronie WPIA UWM w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w XV Letnich Warsztatach Doktoranckich.

 

Z najlepszymi pozdrowieniami

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

 

Program

Karta zgłoszenia