Współpraca z Uniwersytetem w Plymouth

Uprzejmie informujemy, że podpisana została umowa o współpracy między UWM a Uniwersytetem w Plymouth (Wielka Brytania), którą będzie realizował nasz Wydział. Porozumienie dotyczy wymiany studenckiej i współpracy naukowej w obszarze kryminologii. W kontekście Brexitu fakt zawarcia takiego porozumienia wydaje się szczególnie znaczący. W pracach nad zawarciem umowy brali udział Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. P. Chlebowicz, prof. UWM, Pani Julia Jastrzębska, studentka dwóch uczelni - sygnatariuszy porozumienia, a także Pani dr Adrianna Szczechowicz-Raś, która została koordynatorem.